O florbolu

TEREN

Teren može da bude svaka fiskulturna sala koja ima parket ili neku drugu podlogu. Standardne dimenzije terena su 40×20 metara, ali se dozvoljavaju odstupanja.

IGRAČI

Svaki tim ima 6 igrača na terenu, uključujući golmana.

LOPTICA

Loptica ima 72 milimetara u prečniku i teži 23 grama.

TRAJANJE IGRE

Igra se odvija u tri trćine od po 20 minuta. Posle svake trećine, timovi menjaju strane.

GOLOVI

Dimenzije gola za florbol su 160×115 cm.

PALICE

Palice su dugačke izmedju 80 i 110 cm i veoma su lagane. Dizajnirane su tako da ne oštećuju ni jednu podlogu, uključujući parket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>